Visietekst weekendverblijven Stekene

'Antwerpen is stad en de rest parking'... Maar binnenkort komt er een einde aan de stroom Antwerpenaren die al jaren de bossen en natuur van Stekene omvormen tot weekendverblijven en parking.

Het provinciebestuur stelt orde op zaken in het dossier van de weekendzones in Stekene. Concreet zijn alle weekendverblijven opgedeeld in clusters die een herbestemming krijgen op het gewestplan. De RUP's worden in verschillende fases opgemaakt. Eerst komen - dit jaar nog - de zones aan de beurt waar nog veel open ruimte is. Omdat die nog ongeschonden zijn en om te voorkomen dat ze alsnog worden ontwikkeld, krijgen ze als eerste een nieuwe bestemming. Voor de delen waar vandaag nog gebouwd mag worden, is er een overgangsfase. Later - tegen 30 april 2015 - komen de gebieden aan de beurt die minder waardevol zijn of vlakbij de woonzone liggen. Omwille van de onduidelijkheid die al geruime tijd over de weekendverblijven bestaat, wordt niet onmiddellijk tot een herbestemming en absolute bouwstop overgegaan. Er gelden wel strengere regels op het vlak van oppervlakte. Ook is slechts een beperkte ontbossing toegelaten en is het gebruik van natuurlijke materialen verplicht. Permanente bewoning blijft uiteraard uitgesloten.

Zeven clusters die in de vorige visietekst een bestemming 'open ruimte' kregen, worden nu omgezet naar een zone voor recreatief wonen waar permanent wonen toegestaan is. Het gaat hier om kleinere clusters die een zeer storend element zijn in het landschap." Ze liggen aan de Kapelledreef, ten oosten van de Heistraat en ten westen van de Hellestraat. De actiegroep vreest dat met deze nieuwe visietekst de onduidelijkheid nog zal toenemen. "De vorige visietekst had een duidelijk uitgangspunt. Als je er mag bouwen, mag je er wonen en omgekeerd. Dat verdwijnt. Je mag weer (tijdelijk) bouwen in clusters die later de bestemming open ruimte krijgen. Permanent wonen blijft er echter verboden. Dit is om problemen vragen." "Indien nodig gaan we onze actiegroep omvormen tot een vzw, zodat een burgerlijke partijstelling mogelijk is en we bij overtredingen een juridisch geding kunnen aanspannen."

Algemene visietekst weekendverblijven

Visie verblijfsrecreatie Stekene

Folder weekendverblijven Stekene

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.