Werkgroep bespreekt toekomst Klein-Sinaai

De partij Gemeente-belangen ging afgelopen maandag 7 juni in gesprek met iedereen die het goed voor heeft met de toekomst van Klein-Sinaai.
De aanwezige politici Bernard VAN HULLEBUS, Jan De Bruyne, Freddy Merckx, Kris Van Duyse, Stany De Rechter wilden graag, samen met enkele inwoners, van gedachten wisselen over hoe de dorpskern er moet uitzien over 5 - 10 jaar, en waar we zullen staan op gebied van mobiliteit, groene ruimtes tussen nu en 2015.

 

De gespreksavond lokte zowel jonge recente inwoners van Klein-Sinaai, als enkele bewoners die al hun hele leven in het dorp wonen.
Het debat met de politici was zeer opbouwend en leverde enkele goede ideeën op over waar het dorp naartoe moet evolueren.
Het verwoorden van dromen die de verre toekomst van Klein-Sinaai uitmaken in 2018-2024-2030 was echter nog moeilijk. De onderwerpen bleven beperkt bij de nabije toekomst de komende 5 - 10 jaar, en dat was al moeilijk genoeg.

Voorzitter van de partij, Bernard Van Hullebus benadrukte dat de partij niet vanuit het centrum wil denken. De drempel tussen Stekene en de deelgemeenten moet verlagen door buiten de verkiezingsperiode zelf naar de mensen toe te gaan.

 

 

Secretaris Jan De Bruyne belichtte eerst de projecten die de afgelopen jaren werden verwezenlijkt.
1) Verlichting fietsroute kwam verder tot stand tussen de Koebrugstraat en de Merlanstraat tot aan de grens met Moerbeke
2) De omgeving van het kerkhof werd opnieuw ingericht
3) De kerk werd gerestaureerd. Het dak en de gevel. De binnenkant is gepland in 2012
4) Voor het scoutslokaal werd een nieuwe huur verworven bij de NMBS. Het brandweerverslag wees uit dat er nog werk moet gemaakt worden van een brandtrap om de verhuur van de lokalen aan andere verenigingen te kunnen doen.
5) Voor de kerk werden extra parkeerplaatsen gemaakt
6) Aan de fietsroute werden plastiek paaltjes voorzien om de oversteek veiliger te maken

 

 

Schepen van openbare werken Kris Van Duyse sprak over de toekomstplannen.

1) Scoutslokaal verwerven
Het belangrijkste project zal zijn om het stationsgebouw van de NMBS te verwerven. Momenteel zijn de scouts daarin gehuisvest en zij huren voor een heel klein bedrag. Maar heel de site van de Koebrugstraat tot aan het einde van het speelpark is eigendom van de NMBS en staat op het structuurplan ingekleurd als bouwgrond. Jammer dat de gemeente Stekene de hele oppervlakte niet aankocht enkele jaren geleden. Toen ze de kans kregen en de prijs nog bijzonder laag was, schoven ze het project vooruit naar de volgende volgende verkiezingen en nu is de prijs het veelvoudige van toen. Het is duidelijk dat de NMBS momenteel de kat uit de boom kijkt en deze afwachtende houding is voor het toekomstbeeld van Klein-Sinaai allesbehalve positief. Hopelijk is ons dorp niet het slachtoffer van de grote schuldenberg die de NMBS snel wil wegwerken.

2) Schoolomgeving
Het kruispunt van de schoolomgeving Pannenhuisstraat-Koebrugstraat wordt aangepakt na de wegenwerken en de bijhorende omleiding. Als deze op schema blijven, zullen de werken aan dit kruispunt starten in 2012.

3) Boudelowijk
Het speelplein in de Boudelowijk, krijgt enkele nieuwe toestellen

 

 

 

Na de politici, was het dan de beurt aan het publiek. De vragen en opmerkingen werden afgevuurd. Er kwamen weinig antwoorden, maar er werd nota genomen.
1) Er is al een café waar soms tot 's ochtends vroeg op de tafels wordt gedanst, een ander café waar een select groepje dorpsfiguren zijn vermaak heeft, maar er is ook behoefte aan een leuke brasserie, gezellig café, waar jong en oud in alle rust iets kunnen eten, waar fietsers en wandelaars welkom zijn voor een pannenkoek, wafel, croque of een menu. Waarom niet het prachtige stationsgebouw daarvoor gebruiken met het plein als dorpsterras?
2) In het dorp ontbreekt een sporthal en accomodatie in het algemeen om aan sport en ontspanning te doen. Aan het Floereplein, kan volgens Kris Van Duyse een Finse piste komen.
3) Door de omleiding wordt in het dorp nu te hard gereden. Er werd gevraagd om meer te flitsen of om een snelheidsmeter te plaatsen die bestuurders waarschuwt
4) De jongeren mensen lanceerden het idee van een kribbe of kinderopvang
5) Bovendien kwam er de oproep van hen naar de jeugd toe om meer buiten te komen en niet altijd binnen te blijven plakken.
6) De zijstraten van de Boudelowijk moeten meer verlicht worden, want mensen die er zelfs al jaren wonen, rijden er nog voorbij.
7) Een gezellig jeu de boule plein zoals in Frankrijk, zou jong en oud terug buitenlokken en bij elkaar brengen aan het Floereplein
8) De toekomst van de school is gegarandeerd. Na 15 jaar sparen, begint men dit jaar met de bouw van 3 nieuw kleuterklassen en een polyvalente zaal.
9) Iemand had het idee om een zwembad of kinderbos aan te leggen, maar het 2de idee was meer haalbaar
10) De jaarmarkt moet volgens enkele oudere mensen terug op maandag. Enkele jaren geleden stelde de meerderheid van de mensen echter de vraag om deze naar de zaterdag te plaatsen, dus dat werd gedaan. Vooral schoolkinderen, werkende mensen en verenigingen kunnen daardoor meer aanwezig zijn. De klassieke jaarmarkt van vroeger tijden komt echter niet meer terug, weet burgemeester Stany De Rechter
11) Er is meer vergaderruimte nodig. De polyvalente zaal van het Boudelocentrum volstaat niet langer. De school heeft geen concierge en de pastorij biedt niet langer onderdak aan verenigingen.
12) Alle verdere initiatieven om het verenigingsleven aan te moedigen, zijn welkom volgens de mensen van het feestcomité.
13) De voortuin van het OC Boudelo ligt er zielig bij. Er wordt op gewezen dat het aan de asielbewoners is, om in ruil voor hun onderdak, ook de tuin een beetje op te smukken
14) In de bocht van Kasteelstraat naar de Pereboomsteenweg, staat slecht aangeduid hoe scherp de weg is. Bestuurders die niet gewoon zijn er te rijden, zouden rechtdoor kunnen gaan. Vorige week gebeurde daardoor nog een ongeval. Een 'schrikhek' zou de oplossing zijn. Op het moment van dit schrijven was de gemeente Stekene reeds bezig deze borden te plaatsen. Waarvoor dank!

 

Tot slot wees burgemeester Stany De Rechter er nog op dat het gevoel van geborgenheid in Klein-Sinaai van het grootste belang is. De stationsomgeving moet het gezellige centrum van het dorp worden. Met de aankoop van het gebouw en de gronden, zou de stad al een serieuze stap zetten in die richting. In plaats van een verkaveling met appartementen, of een kale kasseistrook, zou er een gezellig plein kunnen komen met het stationsgebouw als café/brasserie/jeugdlokaal met rondom lindebomen en sfeervolle beplanting waar jong en oud samenkomen om mekaar te ontmoeten. (tdw)

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.