"Gaan de Boudeloheren in 't zand, dan gaan de Kruisen in den regen."

Werd eertijds te Klein-Sinaai gezegd. Welke is de oorsprong van dit gezegde? Enkele jaren na de verwoesting van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai (1578), kwamen jaarlijks paters uit Gent terug naar Klein-Sinaai om er mis te lezen en verdere godsdienstoefeningen te houden. Ze hadden zich daar gevestigd en hadden ook een afdeling van hun orde.  Dit gebeurde in de maand september en schijnt de oorsprong geweest te zijn van de lokale kermis. Die kermis heeft nog altijd in september plaats.
Nu, dezelfde godsdienstoefeningen werden ook te Eksaarde gehouden, ter plaatse waar de mirakuleuze kruisen werden gevonden en de kapel staat van de H.H. Kruisen.
't Moet meermaals gebeurd zijn dat, als de monniken naar Klein-Sinaai kwamen en het schoon weer was, het regende toen zij naar Eksaarde gingen - of omgekeerd.
Er dient tevens opgemerkt, dat Klein-Sinaai in een zandachtige streek en Eksaarde, waar de kapel van de H.H. Kruisen staat, in een moerassig terrein ligt.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.